C&C Generals Zero Hour Skirmish #2 (USA : Air Force) – ทัพฟ้าที่น่ากลัวถือได้ว่าเป็นศึกล้างตา เนื่องจากเจอศัตรูอริเก่าอีกแล้ว แต่ทัพอากาศของเราในครั้งนี้โหดและมีประสิทธิภาพกว่าเดิมมาก ถ้าชอบก็อย่าลืม Subscribe กันด้วยน๊า ทุกๆ Subscribe …

Spread the love

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *